Wynajem dźwigu –
zasady bezpieczeństwa

Decydując się na wynajem dźwigu, niezależnie od jego rodzaju, warto mieć wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa regulujących pracę tego typu maszyn. Przede wszystkim są one objęte dozorem technicznym sprawowanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Czuwa on nad kwestiami związanymi m.in. z dopuszczenia ich do użytku, badaniami technicznych, przeglądami konserwacyjnymi. UDT zajmuje się też przeprowadzaniem egzaminów dla osób chcących zdobyć uprawnienia operatora dźwigu (żurawia).

 

Najnowsze przepisy regulujące kwestię kontroli stanu technicznego dźwigów zawarte są w „Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego”.

Wynajem dźwigu – wymagane przeglądy

Rozważając wynajem dźwigu należy koniecznie upewnić się, że dany sprzęt posiada ważny przegląd UDT. Żurawie samojezdne znajdujące się w ofercie naszej firmy należą do urządzeń transportu bliskiego (UDT) objętych pełną formą dozoru technicznego W praktyce oznacza to m.in., że co roku muszą przejść obowiązkowe badania okresowe, w ramach których sprawdza się, czy od ostatniego przeglądu nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu technicznego mające wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji, czy urządzenie jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, i czy pracują one prawidłowo. Przeprowadzane są również próby funkcjonowania UTB (z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo).

 

Oprócz corocznych badań technicznych żurawie samojezdne powinny również przechodzić co miesiąc przegląd konserwacyjny. Warto też pamiętać, że z uwagi na fakt, że jest to sprzęt zdolny do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych (jako tzw. samochód specjalny), musi mieć ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC.

Punkt obsługi klienta

Adres
Gdańsk 80-288
ul. Piecewska 20/C2

Numer telefonu
695 915 666

Adres e-mail
lukaszbanaczyk@wp.pl 

 

czytaj więcej
facebook