Wynajem żurawi

Wynajem żurawi, dźwigu, ładowarki teleskopowej - Gdańsk, Tczew

 

Podstawową usługą świadczoną przez firmę Dźwigland jest wynajem żurawi samojezdnych. Tego typu sprzęt nazywa się też bardzo często dźwigami, dźwigami samochodowymi lub żurawiami samochodowymi.

Żurawie samojezdne często potoczne nazywane potocznie: dźwig to urządzenia przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków na niewielkie odległości. Spośród innych żurawi wyróżniają się tym, że są skonstruowane na podwoziu samochodowym (nie należy ich mylić jednak z żurawiami typu HDS). Dzięki temu żuraw może się samodzielnie przemieszczać z miejsca na miejsce, jeździć po drogach publicznych itp. Nasze dźwigi na wynajem (żurawie) posiadają wszystkie te cechy. 

Wynajem żurawi samojezdnych przez naszą firmę z reguły poprzedzony jest dłuższą rozmową z klientem której celem jest pozyskanie precyzyjnych informacji na temat zlecenia. Od tego zależy cena naszej usługi.

Dźwigi na wynajem znajdujące się w ofercie firmy Dźwigland to tzw. żurawie samojezdne. Właśnie ta druga nazwa jest nazwą prawidłową, zgodna z oficjalnym nazewnictwem. Nazwa żurawie samojezdne używana jest również w przepisach regulujących zasady ich eksploatacji oraz informujących o wymaganiach, jakie należy spełnić by móc używać ich zgodnie z przepisami – np. świadcząc usługę wynajmu dźwigu. Żurawie samojezdne na tle innych urządzeń tego typu (czyli na przykład żurawi stacjonarnych czy dużej części żurawi wieżowych) wyróżniają się przede wszystkim tym, że mogą się samodzielnie poruszać się nie tylko po terenie, na którym są używane, ale również po drogach publicznych). Wszystko dzięki temu, że są zainstalowane na specjalnie skonstruowanym podwoziu samochodowym.

W naszej ofercie także wynajem ładowarki teleskopowej, o której więcej informacji znajdziesz tutaj: Ładowarka teleskopowa.

 

Nasze żurawie i ładowarki teleskopowe

W naszej ofercie następujące żurawie i ładowarki teleskopowe:

 • LIEBHERR LTM 1070
 • LIEBHERR LTM 1055
 • LIEBHERR LTM1040-3
 • LIEBHERR LTM 1035
 • FAUN ATF 50
 • FAUN RTF 40
 • Ładowarka teleskopowa obrotowa Manitou MRT 2150

Na samym dole strony linki do opisów i kart technicznych tych pojazdów!

 

Rodzaje żurawi/dźwigów wynajmowanych Dźwigland

Generalnie żurawie samojezdne zwane też jako dźwigi można scharakteryzować w następujący sposób:

 • posiadają wysięgnik mogący wykonywać ruch obrotowy oraz ruch opuszczania oraz podnoszenia;
 • w większość przypadków istnieje możliwość regulowania długości tego wysięgnika, wysięgniki najczęściej wysuwa się teleskopowo;
 • żuraw samojezdny może w stanie obciążonym lub nieobciążonym przemieszczać się bez specjalnie przygotowanej jezdni, zachowując swoją stateczność pod działaniem siły ciężkości;
 • najważniejszymi cechami jakie bierze się pod uwagę dobierając sprzęt do rodzaju zadania, jakie ma wykonać jest długość wysięgnika oraz maksymalny udźwig.


Dźwigi/żurawie samojezdne na wynajem przez Dźwigland to maszyny wyprodukowane przez największych i najbardziej renomowanych producentów sprzętu tego typu: Liebherr i Tadano Faun.

 

Co ma wpływ na
koszt wynajmu żurawia?

Koszt wynajmu żurawia samojezdnego uzależniona jest od wielu różnych czynników – stąd wspomniana wcześniej rozmowa z klientem. Wpływ na nią ma m.in.:

 • rodzaj i ilość sprzętu niezbędnego do wykonania danego zadania,
 • rodzaj i zakres prac która za pomocą żurawia mają być wykonane,
  termin realizacji usługi,
 • długość jej trwania (świadczymy zarówno usługę wynajmu krótko-, jak i długoterminowego),
 • lokalizacja (chodzi o odległość, jaką muszą pokonać nasze żurawie by dotrzeć na miejsce zlecenia),
 • miejsce wykonywania prac (chodzi np. o to, czy jest łatwo, czy trudno dostępne oraz z jakim rodzajem nawierzchni będziemy mieć tam do czynienia).

Przypominamy również, że cena wynajmu żurawia obejmuje wynajem profesjonalnego sprzętu wraz z operatorem oraz koszty transportu.

 

UPRAWNIENIA OPERATORA

Usługa wynajmu sprzętu takiego jak żurawie samojezdne (zwane potocznie dźwigami) czy inne rodzaje żurawi zazwyczaj obejmuje wynajęcie ich wraz z operatorem. Ma to istotny wpływ na cenę. Między innymi dlatego, że osoby obsługujące te sprzęty muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Aby zdobyć uprawnienia operatora dźwigu należy przejść specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Operatorzy dźwigów muszą też spełniać określone wymagania jeśli chodzi o stan zdrowia (aby przystąpić do egzaminu należy m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tej pracy).

Operator żurawia samojezdnego – wymagania

Wyróżnia się dwa rodzaje uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych:

 - I Ż (dla operatorów żurawi wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych)
 - II Ż (dla operatorów żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych i przeładunkowych – czyli HDS).


Firmy przeprowadzające kursy na operatorów ich koszt szacują na ok. 2-3 tys. zł (różnice w cenach kursów oferowanych na rynku są spore, podana cena to koszt kursu dla osoby indywidualnej) . Do tego należy dodać koszt przeprowadzenia badań lekarskich oraz koszt egzaminu. W wielu przypadkach kursy przeprowadzane są na zlecenie firm zainteresowanych pozyskaniem pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

 

Firma Dźwigland świadczy usługi wynajmu żurawi samojezdnych. To oznacza, że nasi operatorzy posiadają uprawnienie typu IIŻ. Na tym jednak nie kończą się ich kwalifikacje. Cechą charakterystyczną tego typu żurawi jest to, że mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. W związku z tym operator żurawia i osoba, która nim dojeżdża na miejsce pracy to zazwyczaj jeden człowiek. To oznacza, że od operatorów wymaga się również posiadania prawa jazdy kategorii C.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Decydując się na wynajem dźwigu, niezależnie od jego rodzaju, warto mieć wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa regulujących pracę tego typu maszyn. Przede wszystkim są one objęte dozorem technicznym sprawowanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Czuwa on nad kwestiami związanymi m.in. z dopuszczenia ich do użytku, badaniami technicznych, przeglądami konserwacyjnymi. UDT zajmuje się też przeprowadzaniem egzaminów dla osób chcących zdobyć uprawnienia operatora dźwigu (żurawia).

 

Najnowsze przepisy regulujące kwestię kontroli stanu technicznego dźwigów zawarte są w „Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego”.

Wynajem dźwigu – wymagane przeglądy

Rozważając wynajem dźwigu należy koniecznie upewnić się, że dany sprzęt posiada ważny przegląd UDT. Żurawie samojezdne znajdujące się w ofercie naszej firmy należą do urządzeń transportu bliskiego (UDT) objętych pełną formą dozoru technicznego W praktyce oznacza to m.in., że co roku muszą przejść obowiązkowe badania okresowe, w ramach których sprawdza się, czy od ostatniego przeglądu nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu technicznego mające wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji, czy urządzenie jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, i czy pracują one prawidłowo. Przeprowadzane są również próby funkcjonowania UTB (z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo).

 

Oprócz corocznych badań technicznych żurawie samojezdne powinny również przechodzić co miesiąc przegląd konserwacyjny. Warto też pamiętać, że z uwagi na fakt, że jest to sprzęt zdolny do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych (jako tzw. samochód specjalny), musi mieć ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC.

 

Żuraw/dźwig/ładowarka teleskopowa na wynajem - Gdańsk, Tczew

Ładowarki Teleskopowe
Ładowarki Teleskopowe

Ładowarki teleskopowe - Gdańsk, Tczew. Wynajem ładowarki teleskopowej, usługi ładowarką teleskopową.

Ładowarka teleskopowa obrotowa Manitou MRT 2150 jest maszyną ogólnego zastosowania w każdej branży. Najlepiej sprawuje się w branży budowlanej dzięki wykorzystaniu osprzętu, który jest na wyposażeniu ładowarki. 

Zobacz kartę techniczną: ładowarka teleskopowa - dane techniczne.

O kwalifikacjach operatora, cenniku oraz zasadach bezpieczeństwa przeczytasz tutaj: Wynajem.

 

Wynajem ładowarki teleskopowej, usługi ładowarką teleskopową - Gdańsk

 

Czytaj więcej
LIEBHERR LTM 1070
LIEBHERR LTM 1070

Tak, jak i inne modele żurawi samojezdnych, tak i Liebherr LTM 1070 jest maszyną całkowicie zgodną z przepisami budowlanymi. Jeżeli więc poszukują Państwo pojazdów, których sprawność techniczna została potwierdzona międzynarodowymi normami, to wybór tego modelu z pewnością będzie właściwą decyzją.

 

Jednak nie tylko adekwatność względem wymogów normy DIN oraz ISO stanowi atut tej maszyny. Istotne są także parametry techniczne oraz funkcjonalność. Istotna jest także siła udźwigu, która zgodnie z kartą techniczną pojazdu wynosi 70 Ton. Liebherr LTM 1070 ma również specjalne wsporniki – zarówno po bokach, jak i z przodu oraz z tyłu pojazdu – które zapobiegają ewentualnym przechyłom w trakcie podnoszenia ciężkich ładunków.

Czytaj więcej
LIEBHERR LTM 1055
LIEBHERR LTM 1055

Najszybszy i najbardziej zwrotny dźwig w swojej klasie. Umożliwia najbardziej ergonomiczne montaże elementów o znacznej masie na dużych wysokościach.

 

Liebherr LTM 1055 znajduje zastosowanie przy montażach konstrukcji, przy załadunkach elementów do 55 ton w terenie trudnodostępnym, z dużych odległości.

Czytaj więcej
LIEBHERR LTM1040-3
LIEBHERR LTM1040-3

Model żurawia samojezdnego Liebherr LTM 1040 jest całkowicie zgodny z wymogami określanymi normą DIN oraz jej odpowiednikiem ISO. Jeśli zdecydują się Państwo wynająć ten model, to możecie mieć pewność, że będzie on funkcjonalny, a jego działanie całkowicie zgodne z przepisami prawnymi. Żuraw Liebherr LTM 1040 jest w stanie udźwignąć materiał o łącznej masie nawet 40 ton. Podobnie, jak i inne modele, tak i ten wyposażony został w specjalne stabilizatory, pozwalające na bezpieczne ustawienie maszyny oraz jej zabezpieczenie na czas udźwigu. Na pełną funkcjonalność sprzętu ma również wpływ możliwość dokonania całkowitego obrotu (360 stopni wokół własnej osi). Daje to niemal nieograniczone możliwości w trakcie przenoszenia ładunków – pozwala na ich swobodną relokację bez konieczności zmiany położenia samego pojazdu.

Czytaj więcej
LIEBHERR LTM 1035
LIEBHERR LTM 1035

Żuraw samojezdny Liebherr LTM 1040 umożliwia najbardziej ergonomiczne montaże konstrukcji o dużych ciężarach na średnich wysokościach. Jest najszybszym i najbardziej zwrotnym dźwigiem w swojej klasie.

Czytaj więcej
FAUN ATF 50
FAUN ATF 50

Żuraw samojezdny (żuraw terenowy) firmy Tadano Faun GmbH, jednego z największych na świecie producentów dźwigów budowlanych, dźwigów samochodowych i podnośników. W porównaniu do RTF 40-3 ma dłuższy wysięgnik i większy maksymalny udźwig.

Czytaj więcej
FAUN RTF 40
FAUN RTF 40

Żuraw samojezdny (żuraw terenowy) firmy Tadano Faun GmbH, jednego z największych na świecie producentów dźwigów budowlanych, dźwigów samochodowych i podnośników. Faun RTF 40-3 to jeden z mniejszych dźwigów w swojej klasie.

Czytaj więcej

Punkt obsługi klienta

Adres
Gdańsk 80-288
ul. Piecewska 20/C2

Numer telefonu
695 915 666

Adres e-mail
lukaszbanaczyk@wp.pl 

 

czytaj więcej
facebook