Jakie uprawnienia musi posiadać osoba,
która jest operatorem dźwigu?

Usługa wynajmu sprzętu takiego jak żurawie samojezdne (zwane potocznie dźwigami) czy inne rodzaje żurawi zazwyczaj obejmuje wynajęcie ich wraz z operatorem. Ma to istotny wpływ na cenę. Między innymi dlatego, że osoby obsługujące te sprzęty muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Aby zdobyć uprawnienia operatora dźwigu należy przejść specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Operatorzy dźwigów muszą też spełniać określone wymagania jeśli chodzi o stan zdrowia (aby przystąpić do egzaminu należy m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tej pracy).

Operator żurawia samojezdnego – wymagania

Wyróżnia się dwa rodzaje uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych:

 - I Ż (dla operatorów żurawi wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych)
 - II Ż (dla operatorów żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych i przeładunkowych – czyli HDS).


Firmy przeprowadzające kursy na operatorów ich koszt szacują na ok. 2-3 tys. zł (różnice w cenach kursów oferowanych na rynku są spore, podana cena to koszt kursu dla osoby indywidualnej) . Do tego należy dodać koszt przeprowadzenia badań lekarskich oraz koszt egzaminu. W wielu przypadkach kursy przeprowadzane są na zlecenie firm zainteresowanych pozyskaniem pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

 

Firma Dźwigland świadczy usługi wynajmu żurawi samojezdnych. To oznacza, że nasi operatorzy posiadają uprawnienie typu IIŻ. Na tym jednak nie kończą się ich kwalifikacje. Cechą charakterystyczną tego typu żurawi jest to, że mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. W związku z tym operator żurawia i osoba, która nim dojeżdża na miejsce pracy to zazwyczaj jeden człowiek. To oznacza, że od operatorów wymaga się również posiadania prawa jazdy kategorii C.

Punkt obsługi klienta

Adres
Gdańsk 80-288
ul. Piecewska 20/C2

Numer telefonu
695 915 666

Adres e-mail
lukaszbanaczyk@wp.pl 

 

czytaj więcej
facebook